Dit is de privacyverklaring van Charlottes Tekst en Media. Hierin kun je vinden welke persoonsgegevens ik verzamel, waarom ik ze verzamel en hoe ik ermee omga.

Over Charlottes Tekst en Media

Charlottes Tekst en Media is een eenmanszaak die zich bezig houdt met bloggen, webdesign en online marketing, gerund door Charlotte Bax. KvK: 77483324.

Je kunt haar op de volgende manieren bereiken:

Email: charlotte@charlottestekstenmedia.nl 
WhatsApp / Signal: 06 – 1702 9906

Doel verzamelde gegevens

Wanneer je contact met mij opneemt of een aankoop doet via mijn webshop, verzamel ik de basisgegevens die ik nodig heb om mijn diensten goed te kunnen uitvoeren: o.a. jouw naam, adresgegevens, emailadres.

Wanneer je mij inhuurt voor webdesign, heb ik ook je inloggegevens voor je webruimte nodig. Heb je al WordPress.org geïnstalleerd, dan dien je een account op admin-niveau voor me te maken. Wanneer ik een uitvoerende hand heb in jouw emailmarketing, dan heb ik inloggegevens van Mailchimp van je nodig. Deze gegevens vraag ik uitsluitend in persoon (bijvoorbeeld via videochat) van je, nooit per telefoon of email. Ik raad sterk aan om deze gegevens in persoon aan mij te vertellen, of eventueel via de beveiligde berichtenservice Signal te versturen.

Daarnaast verzamelt Charlottes Tekst en Media geanonimiseerde bezoekersstatistieken door middel van Google Analytics. Deze zijn niet te herleiden tot jou persoonlijk. Denk bijvoorbeeld aan welke pagina’s er bezocht worden, uit welk landen bezoekers komen en op wat voor apparaten de website wordt bekeken.

Wie ontvangen jouw gegevens?

In principe ontvangt alleen Charlotte Bax jouw gegevens. Omdat mijn webruimte gehost wordt bij Antagonist, komen verzonden gegevens versleuteld bij hen op een server te staan. Daarnaast worden jouw basisgegevens ingevoerd in de boekhoudservice Rompslomp. Ook die gegevens zijn versleuteld.

Hoe lang worden jouw gegevens opgeslagen?

Jouw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, totdat jij aangeeft dat ik jouw gegevens moet verwijderen.

Wanneer je mij je inloggegevens voor je webruimte, WordPress of Mailchimp toevertrouwt, sla ik deze op in een password vault voor de duur van de opdracht. Deze gegevens worden gewist na oplevering.

De gegevens die Google Analytics verzamelt, zijn geanonimiseerd. Ook deze worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Charlottes Tekst en Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Charlottes Tekst en Media maakt gebruik van cookies. Zie voor details de uitgebreide cookie policy in het andere tabblad op deze pagina.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Charlottes Tekst en Media gebruikt een aantal cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Charlottes Tekst en Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar charlotte@charlottestekstenmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Charlottes Tekst en Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Plichten

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van mijn diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Charlottes Tekst en Media de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Charlottes Tekst en Media met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Charlottes Tekst en Media behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist danwel wanneer Charlottes Tekst en Media dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Charlottes Tekst en Media te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Scroll naar top